• wykonywanie projektów organizacji ruchu
  • montaż oznakowania tymczasowego
  • utrzymanie oznakowania tymczasowego
  • wynajem oznakowania
  • wynajem sygnalizacji tymczasowej – wahadłowej
  • kompleksowe wykonanie i montaż oznakowania docelowego pionowego i poziomego cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego
  • wykonywanie, montaż Systemów Informacji Miejskiej
  • znakowanie szlaków wodnych
  • znakowanie i inwentaryzacja słupów energetycznych