1. Termy Maltańskie „utrzymanie oznakowania tymczasowego, wykonanie i montaż oznakowania docelowego pionowego, poziomego oraz UBR”

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Czarnków – Dębe „utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie i montaż kompleksowe docelowej organizacji ruchu”

3. Budowa wiaduktu łączącego DK NR 92 z ul. Rabowicką „utrzymanie oznakowania tymczasowego, wykonanie kompleksowe oznakowania docelowego”

4. Wybrane różne wykonywane zadania